Please return following links to the footer:
Designed by Seychelles Wedding Offers, thanks to: Diety, JDis.co and SJThemes.com
Kronika

Kronika

Z pewnością już urodził się i może żyje na naszej ulicy, współczesny jej kronikarz – dziejopis.
Ale zanim się nie ujawni krótkie -kronikarskie zestawieni naszych – mieszkańców i Stowarzyszenia, działań i ich pierwszych rezultatów.

• Czasy „prehistoryczne”, czyli przed-SMAC :indywidualne działania i inicjatywy poszczególnych Osób wróżnych dokuczliwych sprawach (śmieci, dziury wchodnikach, zakłócanie spokoju, zagrożenia, itp.) W połowie lat90-tychfestyn „Salon secesyjny” organizowany przez samorządBydgoszczy i szereg instytucji i Osób oraz Radio PiK; remontkilku miejskich kamienic ze środków budżetu miasta, próbyożywienia ulicy, itp. Inicjatywy te z biegiem czasu zamarły, często okazywały się nieskuteczne lub krótkotrwałe…

• Przełom 2006/2007 roku: Ideowy autorski projekt rewitalizacji ulicy A. Cieszkowskiego przedstawiony ówczesnym władzom samorządowym i urzędnikom
• Maj, czerwiec , lipiec 2007: pierwsze spotkania (wsiedzibie radia PiK , ul. Gdańska 48) i pierogarni „PodAniołami” i dyskusje nad bardziej zorganizowaną formądziałania, w efekcie decyzja o powołaniu Stowarzyszenia Mieszkańców Ulicy Cieszkowskiego .
• Spotkania z przedstawicielami instytucji miejskichwspół-odpowiedzialnych za stan naszej ulicy (ADM, ZDMiKP, MKZ, AM).
• Walne zebranie mieszkańców ulicy A. Cieszkowskiego04 lipca w siedzibie Radia PiK. Decyzje i uchwały o powołaniuStowarzyszenia (SMAC); przyjęciu jego statutu oraz wyborze Komitetu Założycielskiego.
• Sierpień – wrzesień : Szereg działań związanych z procedurą rejestracyjną SMAC (w toku). Alerównolegle także działań w imieniu mieszkańców (zobaczdokumentacja) na rzecz porządku i lepszych warunków mieszkania na naszej ulicy.
• Decyzja o przygotowaniu festynu już w tym roku„U-rodziny Augusta Cieszkowskiego w gnu 15 września – prace przygotowawcze; akcja sprzątania 08 września
• Bieżąca coraz lepsza współpraca z kompetentnymi służbami i instytucjami miejskimi.

Pierwsze efekty:

• Schowanie części ulicznych śmietników.
• Prowizoryczna naprawa największych dziur w jezdni i chodnikach (niestety bardzo nieskuteczna!).
• Nowe oświetlenie.
• Konkretne plany dalszych działań w porozumieniu zkompetentnymi służbami i instytucjami miejskimi (naprawachodników; ograniczenie ciężkiego transportu; remonty domów).
• Aktywizacja mieszkańców – większe zainteresowanie sprawami ulicy.
• Duże – przychylne zainteresowanie mediów
• Duże wsparcie wielu instytucji samorządowych i innych w Bydgoszczy.
• Nieco czyściej i ciszej na A. Cieszkowskiego…?
• Częściej się sobie kłaniamy i uśmiechamy!?
• Mamy więcej pięknych marzeń i nadziei na lepsze warunki życia.
• I wiele innych – jeszcze niewidocznych, a już pączkujących.