Please return following links to the footer:
Designed by Seychelles Wedding Offers, thanks to: Diety, JDis.co and SJThemes.com
Mieszkańcy

Mieszkańcy

Z aledwie 22 domy i około400 osób,to My – Wspólnota Mieszkańców ulicyAugustaCieszkowskiego. Jesteśmy bardzo różni, mamy różnedoświadczenia, zawody i „pomysły na życie”. Łączynas nietylko bliskość miejsca zamieszkania, ale wola aby mieszkać w przyjaznym otoczeniu i dobrym sąsiedztwie.

D latego zrodziła się inicjatywa uporządkowania wielu spraw, aby żyłosię nam tutaj lepiej, bezpieczniej, przyjemniej.Dlatego powstało Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy AugustaCieszkowskiego, które podejmuje nowe inicjatywy i działania .

W ażne i budujące jest to, że włączają się w nie kolejne Osoby, bo każdymoże coś zrobić dla siebie i sąsiadów.I nic tak nie łączy i mobilizuje ludzi jak wspólne, dobrecele i zadania.

W pierwszej kolejności chcemy zająć się wyglądem naszej ulicy: naprawąjezdni, chodników, fasad i czystością obejść najbardziejzaniedbanych domów. Będziemy dążyć do radykalnegoograniczeniaruchu ciężkich samochodów i autobusów, docelowo całkowitego zamknięcia ulicy Cieszkowskiego dla ruchu tranzytowego.


R ównocześnie chcemy pracować na rzecz przywrócenia naszej ulicy jej dawnego klimatu
i urody; większej dbałości i współodpowiedzialności za miejsca naszego zamieszkania, ich kulturę materialną i historię kolejnych pokoleń mieszkańców. Widzimy też potrzebę odbudowania dobrych wzorów i kultury życia sąsiedzkiego.