Please return following links to the footer:
Designed by Seychelles Wedding Offers, thanks to: Diety, JDis.co and SJThemes.com
Kronika

Kronika

Z pewnością już urodził się i może żyje na naszej ulicy,  współczesny jej kronikarz -  dziejopis.
Ale zanim się nie ujawni  krótkie  -kronikarskie  zestawieni  naszych – mieszkańców i Stowarzyszenia,  działań i ich pierwszych rezultatów.

•  Czasy „prehistoryczne”, czyli przed-SMAC :indywidualne działania i inicjatywy poszczególnych Osób wróżnych dokuczliwych sprawach (śmieci,  dziury wchodnikach, zakłócanie spokoju, zagrożenia, itp.) W połowie lat90-tychfestyn „Salon secesyjny” organizowany przez samorządBydgoszczy i szereg instytucji i Osób oraz Radio PiK; remontkilku miejskich kamienic ze środków budżetu miasta, próbyożywienia ulicy, itp. Inicjatywy te z biegiem czasu zamarły, często okazywały się nieskuteczne lub krótkotrwałe…

•  Przełom 2006/2007 roku:  Ideowy autorski projekt rewitalizacji ulicy A. Cieszkowskiego przedstawiony ówczesnym władzom samorządowym i urzędnikom
•  Maj, czerwiec , lipiec 2007: pierwsze spotkania (wsiedzibie radia PiK , ul. Gdańska 48) i pierogarni „PodAniołami”  i dyskusje nad bardziej zorganizowaną formądziałania, w efekcie decyzja o powołaniu Stowarzyszenia Mieszkańców Ulicy Cieszkowskiego .
•  Spotkania z przedstawicielami instytucji miejskichwspół-odpowiedzialnych za stan naszej ulicy (ADM, ZDMiKP, MKZ, AM).
•  Walne zebranie mieszkańców ulicy A. Cieszkowskiego04 lipca  w siedzibie Radia PiK. Decyzje i uchwały o powołaniuStowarzyszenia (SMAC); przyjęciu jego statutu oraz wyborze Komitetu Założycielskiego.
•  Sierpień -  wrzesień : Szereg działań związanych z procedurą rejestracyjną SMAC  (w toku). Alerównolegle także działań w imieniu mieszkańców (zobaczdokumentacja) na rzecz porządku  i lepszych warunków mieszkania na naszej ulicy.
•  Decyzja o przygotowaniu festynu  już w tym roku„U-rodziny Augusta Cieszkowskiego w gnu 15 września – prace przygotowawcze; akcja sprzątania 08 września
•  Bieżąca  coraz lepsza współpraca  z kompetentnymi służbami i instytucjami miejskimi.

Pierwsze efekty:

•  Schowanie części ulicznych śmietników.
•  Prowizoryczna naprawa największych dziur  w jezdni i chodnikach (niestety bardzo nieskuteczna!).
•  Nowe oświetlenie.
•  Konkretne plany dalszych działań w porozumieniu zkompetentnymi służbami i instytucjami miejskimi (naprawachodników; ograniczenie ciężkiego transportu; remonty domów).
•  Aktywizacja mieszkańców  – większe zainteresowanie sprawami ulicy.
•  Duże – przychylne zainteresowanie mediów
•  Duże wsparcie wielu instytucji samorządowych i innych  w Bydgoszczy.
•  Nieco czyściej i  ciszej  na  A. Cieszkowskiego…?
•  Częściej się sobie kłaniamy i uśmiechamy!?
•  Mamy więcej pięknych marzeń i nadziei na lepsze warunki życia.
•   I wiele innych – jeszcze niewidocznych,  a już pączkujących.